Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 16 października 2018 - 14:38, pszczesna

.


Wyniki zapytania ofertowego dotyczącego wykonania usługi specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową podczas wyborów samorządowych:
                - w dniu 21 października 2018 r.
                - w dniu 4 listopada 2018 r. (podczas ewentualnej II tury wyborów).

Na ogłoszone zapytanie ofertowe dot. usługi specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową podczas wyborów samorządowych:
                - w dniu 21 października 2018 r.
                - w dniu 4 listopada 2018 r. (podczas ewentualnej II tury wyborów).
 W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.
 
Kierując się kryteriami oceny oferty (cena brutto – 100 % (max. 100 pkt)), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Usługi Transportowe Marek Włastowski. Oferta jest jedyną, która została złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe i spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Wyniki zapytania ofertowego
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 72.97 KB)
    Pobierz