Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przyg. ankiety ewaluacyjnej pracy placówek wsparcia dziennego działających na terenie m .st. Warszawy, przeprowadzenia ewaluacji opracowania standardów programowych, opracowanie programu szkoleń i superwizji dla pracowników

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 26 lutego 2013 - 8:43, kmirgos

.


Zapytanie ofertowe dotyczyło:
1.      przygotowania ankiety ewaluacyjnej pracy placówek wsparcia dziennego działających na terenie m .st. Warszawy, w szczególności o charakterze opiekuńczej, specjalistycznej i realizowanej w formie pracy podwórkowej,
2.      przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych w 103 placówkach wsparcia dziennego na terenie m. st. Warszawy – opcjonalnie, zgodnie z załącznikiem nr 1 (warianty cenowe I i II)
3.      opracowania ewaluacji ww. ankiet
4.      opracowania standardów programowych dla placówek wsparcia dziennego funkcjonujących zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887) na terenie m. st. Warszawy z podziałem na dzielnice w czterech obszarach oraz uzasadnienie podziału,
5.      opracowania programu szkoleń dla pracowników tych placówek,
6.      opracowania programu superwizji dla pracowników placówek wsparcia dziennego,

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Zespołowi badawczemu SPOIWO w składzie: Stefan Bobrowski, Julia Dmeńska, Maria Łuszczyńska, Izabela Rybka, Magdalena Szeniawska, Justyna Szołajska

Zespół badawczy SPOIWO przedstawił ofertę w najwyższym stopniu spełniającą wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: doc260213.pdf, file size: 55.41 KB)
    Pobierz