Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przygotowania audiodeskrypcji obiektów architektonicznych i innych obiektów miejskiej przestrzeni publicznej w Warszawie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 30 czerwca 2016 - 11:32, dnowinska

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania audiodeskrypcji obiektów architektonicznych i innych obiektów miejskiej przestrzeni publicznej w Warszawie, wpłynęła 1 oferta, które spełniły wymogi formalne oraz 1 oferta, która nie spełniła wymogów formalnych i nie podlegała dalszej ocenie.


Kierując się kryteriami oceny oferty (cena 80%, termin realizacji 20%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Fundacji Kultury bez Barier.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: skonicac28416063011370.pdf, file size: 369.41 KB)
    Pobierz