Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przygotowania i przeprowadzenia procesu zmiany w jednostce organizacyjnej (WCPR) polegającej na włączeniu do istniejącej struktury instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 3 lutego 2016 - 9:37, kparnicka

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje firmie IMMOQEE Sp. z o. o.


 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie procesu zmiany w jednostce organizacyjnej (WCPR) polegającej na włączeniu do istniejącej struktury instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12 stycznia 2016 r. wpłynęły 3 oferty.

W jednym przypadku zaproponowano cenę oferty niższą o 30% od szacowanej wartości zamówienia oraz średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, w związku z czym w dniu 25 stycznia 2016 roku zwrócono się do oferenta o udzielenie stosownych wyjaśnień.

We wskazanym terminie (do 28 stycznia 2016 r.) wpłynęły wyjaśnienia, w których wskazano elementy mające wpływ na wyliczenie zaproponowanej ceny. Wyjaśnienia wskazują na możliwość realizacji zamówienia zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego przy zaproponowanej cenie.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

- cena brutto – 50 % (max. 50 pkt),

- doświadczenie oferenta w zakresie realizacji projektu/usługi związanej z opracowaniem i przeprowadzeniem procesu zmiany w jednostce z sektora finansów publicznych – 30% (max. 30 pkt.),

- doświadczenie osoby/osób, które będą zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia w opracowywaniu i przeprowadzaniu procesu zmiany w zakładzie pracy – 20% (max. 20 pkt.),

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie IMMOQEE Sp. z o. o., która otrzymała 70 punktów.

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo oraz pod względem zgodności ze specyfikacją zamówienia określoną w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, file size: 418.85 KB)
    Pobierz