Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przygotowania na linii autobusowej numer 185

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 11 czerwca 2014 - 15:36, psliwowski

.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. przygotowania na linii autobusowej numer 185 (liczącej 89 przystanków oraz obsługiwanej przez 30 pojazdów) systemu mikrolokalizacji instalowanego w pojazdach transportu miejskiego oraz na przystankach wraz z aplikacją mobilną na smartfony dla użytkowników – w tym osób z dysfunkcją wzroku,
wpłynęły 3 oferty, w tym jedna wpłynęła po terminie.

Kierując się kryteriami oceny ofert (kryterium ceny – 60%, doświadczenie – 40%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Inventica Sp. z o.o. Oferta ww. firmy została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny oraz doświadczenia.

 

Załączniki

  1. 1.

    (plik: info_o_wyborze.pdf, file size: 334.36 KB)
    Pobierz