Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. przygotowania oraz publikacji materiałów informacyjnych w prasie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 28 sierpnia 2014 - 10:42, Beata Matracka

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące: przygotowania oraz publikacji materiałów informacyjnych w prasie, w związku z rekrutacją uczestników do projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Działanie 3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi Priorytetowej 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, złożona została 1 oferta w terminie.


Przedmiotowe zamówienie zostaje udzielone firmie Biuro Reklamy i Ogłoszeń Murator S.A. Super Express. Oferent zaproponował najniższą cenę za wykonanie usługi, w ofercie uwzględniono wszystkie warunki przedstawione w zapytaniu ofertowym.