Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. realizacji badania opinii ofiar przemocy w rodzinie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 29 maja 2014 - 16:30, agryszka

Wynik zapytania ofertowego dot. realizacji badania opinii ofiar przemocy w rodzinie


W odpowiedzi na zapytanie dot.  realizacji badania jakościowego i ilościowego „Analiza potrzeb osób doświadczających przemocy w rodzinie i korzystających z pomocy oraz wsparcia wybranych warszawskich organizacji pomocowych oraz ocena jakości usług świadczonych przez te placówki. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie badania jakościowego oraz ilościowego.”,
w terminie złożona została 1 oferta, po terminie wpłynęła 1 oferta, obie oferty nie spełniają wymogów formalnych zawartych w zapytaniu ofertowym. Przedmiotowe zamówienie nie zostaje udzielone żadnemu z wykonawców.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: informacja_o_wyborze_oferty.pdf, file size: 281.17 KB)
    Pobierz