Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. realizacji badania opinii ofiar przemocy w rodzinie (II)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 9 czerwca 2014 - 15:51, agryszka

Wynik zapytania ofertowego dot. realizacji badania opinii ofiar przemocy w rodzinie (II).


W odpowiedzi na zapytanie dot.  realizacji badania jakościowego i ilościowego „Analiza potrzeb osób doświadczających przemocy w rodzinie i korzystających z pomocy oraz wsparcia wybranych warszawskich organizacji pomocowych oraz ocena jakości usług świadczonych przez te placówki. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie badania jakościowego oraz ilościowego.”,

w terminie złożone zostały 2 oferty, w tym jedna nie spełniła wymogów formalnych zawartych w zapytaniu ofertowym.
Przedmiotowe zamówienie zostaje udzielone wykonawcy: Edukator Ewa Bilska
Oferent zaproponował korzystną cenę za wykonanie usługi, posiada doświadczenie w realizacji badań realizowanych wśród osób doświadczających przemocy w rodzinie, posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, w ofercie uwzględniono wszystkie warunki przedstawione w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: zalacznik_4a_4b_ii.pdf, file size: 291.18 KB)
    Pobierz