Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. realizacji rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w m.st. Warszawa

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 4 sierpnia 2017 - 11:20, agryszka

Wynik zapytania ofertowego dot. realizacji rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w m.st. Warszawa


Na ogłoszone w dniu 21 czerwca 2017 r. zapytanie ofertowe dot. rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w m.st. Warszawa wpłynęły dwie oferty.

Uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  stwierdził że oferty nie spełniły wymogów przystąpienia do zapytania i nie wyłonił realizatora.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego dot. realizacji rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w m.st. Warszawa
    (plik: rozstrzygniecie_postepowania_z_dnia_21.06.2017.pdf, file size: 351.28 KB)
    Pobierz