Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. realizacji usługi polegającej na koordynowaniu i rozliczaniu projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 27 października 2016 - 9:50, msadurska

Wynik zapytania ofertowego


Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 11 października 2016 r., dotyczące realizacji usługi polegającej na koordynowaniu i rozliczaniu projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wpłynęła jedna oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty:
- doświadczenie w realizacji projektów społecznych – 30% wartości oceny,
- wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób z niepełnosprawnościami – 30% wartości oceny,
- doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami – 20% wartości oceny,
- doświadczenie w realizacji działań informacyjno-promocyjnych – 10% wartości oceny,
- doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny.
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający po przeprowadzeniu rozmowy w dniu 18 października 2016r., podjął decyzję o nieudzieleniu realizacji przedmiotu zamówienia.