Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. Specjalista/Specjalistka ds. rekrutacji i szkoleń

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 12 czerwca 2014 - 17:38, msadurska

Stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. rekrutacji i szkoleń, w ramach projektu „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi 2.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. stanowiska Specjalista/Specjalistka ds. rekrutacji i szkoleń, w ramach projektu „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi 2.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, wpłynęło 8 ofert.

Kierując się kryteriami oceny (kryterium: doświadczenie w działaniach rekrutacyjnych w projektach społecznych – 30% wartości oceny, kryterium: doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny, kryterium: wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny, kryterium: doświadczenie w realizacji projektów społecznych – 10% wartości oceny, kryterium: doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny) a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Pani Małgorzacie Nawrot.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: wybor_specjalista_ds._rekrutacji_i_szkolen.pdf, file size: 428.47 KB)
    Pobierz