Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. specjalistycznego przewozu podczas referendum

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 1 września 2015 - 13:09, psliwowski

.


Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Usługi Transportowe Marek Włastowski. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    wynik zapytania
    (plik: doc010915.pdf, file size: 34.85 KB)
    Pobierz