Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. specjalistycznego przewozu podczas zabawy Sylwestrowej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 10 grudnia 2015 - 15:12, psliwowski

.


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową chcących uczestniczyć w zabawie Sylwestrowej organizowanej przez m.st. Warszawa na błoniach stadionu PGE Narodowego w Warszawie.
Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Usługi Transportowe Marek Włastowski. Oferta jest jedyną, która została złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe i spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: skonicac28415121016130.pdf, file size: 356.98 KB)
    Pobierz