Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. studium wykonalności dla projektu "E-opieka"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 18 kwietnia 2017 - 12:31, msadurska

Wynik zapytania ofertowego dot. studium wykonalności dla projektu "E-opieka"


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące studium wykonalności dla projektu "E-opieka", we wskazanym terminie została złożona 1 oferta, spełniająca wymogi formalne.

Kierując się kryteriami oceny: cena (60%), doświadczenie osób realizujących zamówienie (20%), termin realizacji przedmiotu zamówienia (10%), obszary ryzyka  (5%) oraz kontrola jakości wykonywanego przedmiotu zamówienia (5%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Thinkit Consulting Sp. z o.o. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: inf._o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 356.52 KB)
    Pobierz