Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. stworzenia, utrzymania i serwisowania platformy informacyjnej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 14 listopada 2014 - 15:31, pszczesna

Wynik zapytania ofertowego dot. stworzenia, utrzymania i serwisowania platformy informacyjnej


W odpowiedzi na zapytanie dot. stworzenia, utrzymania i serwisowania platformy informacyjnej,w terminie złożone zostały 4 oferty spełniające warunki formalne.

Kierując się kryteriami oceny oferty (Cena - 60%, doświadczenie - 40%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Inovatica Bogumił Zięba

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: doc141114.pdf, file size: 35.53 KB)
    Pobierz