Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. szkolenia: ANALIZA DANYCH DLA ANALITYKÓW

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 25 października 2017 - 13:39, bgolab

Na zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego: ANALIZA DANYCH DLA ANALITYKÓW dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyznaczonym terminie odpowiedział 1 wykonawca.


W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje:

Euro Info Group Sp. z o.o., ul. Smolna 11 lok. 15, 00-375 Warszawa

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu realizacji  przedmiotu zamówienia firmie Euro Info Group Sp. z o.o. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym. 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: info_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 386.59 KB)
    Pobierz