Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia Event Manager

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 6 lipca 2017 - 12:41, kparnicka

Przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy: EMTG Dorota Rogozińska, Kasprowicza 95, 01-823 Warszawa.


W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje przedsiębiorcy: EMTG Dorota Rogozińska, Kasprowicza 95, 01-823 Warszawa.

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedział jeden potencjalny wykonawca.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

·         Cena brutto – 40%,

·         Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40%,

·         Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia)  – 20%,

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia: EMTG Dorota Rogozińska.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

W związku z potrzebą przeprowadzenia szkolenia dla 2 uczestników zamawiający na podstawie przedstawionej oferty i zgodnie z zapisami zapytania ofertowego dot. możliwości zwiększenia liczby uczestników kierowanych na szkolenie podejmuje decyzję o podpisaniu umowy na realizację zadania dla 2 uczestników.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: 4b.informacja_o_wyborze_zal._4b_z_kryteriami_innymi_niz_cena.pdf, file size: 241.15 KB)
    Pobierz