Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. szkolenia: KADRY I PŁACE

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 10 listopada 2017 - 16:25, bgolab

Wynik zapytania ofertowego dot. szkolenia: KADRY I PŁACE


Na zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia  zawodowego: KADRY I PŁACE dla 2 uczestników projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyznaczonym terminie odpowiedziało 2 wykonawców. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje:

Cedoz Sp. z o.o. ul. Moniuszki 1A  00-014 Warszawa

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu realizacji  przedmiotu zamówienia firmie  Cedoz Sp. z o.o. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym. 

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_oferty.pdf, file size: 406.78 KB)
    Pobierz