Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. szkolenia: kurs obsługi Pakietu MS Office

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 18 października 2017 - 10:14, bgolab

Wynik zapytania ofertowego dot. szkolenia: kurs obsługi Pakietu MS Office


 

Na zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia  zawodowego: kurs obsługi Pakietu MS Office dla 3-5 uczestników projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyznaczonym terminie odpowiedziało siedmiu wykonawców. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje:

Euro Info Group Sp. z o.o., ul. Smolna 11 lok. 15, 00-375 Warszawa

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu realizacji  przedmiotu zamówienia firmie Euro Info Group Sp. z o.o. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_3.pdf, file size: 481.18 KB)
    Pobierz