Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. szkolenia „PRAWO JAZDY KAT. B WRAZ Z PRZEWOZEM DROGOWYM TAKSÓWKĄ” w ramach projektu „SOS Rodzina”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 9 listopada 2017 - 10:51, kparnicka

W wyniku ogłoszonego w dniu 11 października 2017 r. zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „PRAWO JAZDY KAT. B WRAZ Z PRZEWOZEM DROGOWYM TAKSÓWKĄ” nie udzielono zamówienia.


Na ogłoszone w dniu 11 października 2017 r. zapytanie ofertowe dot. usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia PRAWO JAZDY KAT. B WRAZ Z PRZEWOZEM DROGOWYM TAKSÓWKĄ dla 2 uczestników/uczestniczek projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym zamówienie nie zostało udzielone.