Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu poradnika dot. ustanawiania i funkcjonowania rodzin wspierających skierowanego do jednostek samorządu gminnego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 4 sierpnia 2017 - 13:54, kparnicka

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Pani Elżbiecie Bieleckiej.


Na ogłoszone w dniu 21 lipca 2017 r. zapytanie ofertowe dot. usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu poradnika dot. ustanawiania i funkcjonowania rodzin wspierających skierowanego do jednostek samorządu gminnego wpłynęły dwie oferty.

Kierując się kryteriami oceny a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Pani Elżbiecie Bieleckiej. Oferta jest korzystna cenowo i spełniła pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: wynika_postepowania_dot._poradnika.pdf, file size: 327.06 KB)
    Pobierz