Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. usługi eksperckiej polegającej na skorygowaniu i scaleniu poszczególnych części modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy (Model PDB)

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 1 września 2017 - 9:54, pzygadlo

.


Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Pani Iwonie Raszeja-Ossowskiej.

Na ogłoszone w dniu 11 sierpnia 2017 r.  zapytanie ofertowe dot. usługi eksperckiej polegającej na skorygowaniu i scaleniu poszczególnych części modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy (Model PDB) w celu uzyskania komplementarnej, zintegrowanej i kompleksowej całości z jednoczesnym opracowaniem dwóch elementów tego modelu, tj.: standardów międzysektorowej współpracy partnerskiej i rekomendacji dotyczących współpracy asystenta rodziny i organizacji pozarządowych wpłynęły dwie oferty. Usługa ekspercka dotyczy zadań realizowanych w projekcie „Praski kokon” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierując się kryteriami oceny, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Pani Iwonie Raszeja-Ossowskiej. Oferta jest korzystna cenowo i spełniła pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: wynik_zapytania_ofertowego_ekspert_scalenie.pdf, file size: 462.77 KB)
    Pobierz