Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. usługi polegającej na: opracowaniu Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016-2018

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 10 sierpnia 2015 - 13:14, msadurska

Wynik zapytania ofertowego dot. usługi polegającej na: opracowaniu Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016-2018


Zamówienie nie zostaje udzielone żadnemu z Oferentów. Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania ze względu na błędnie zamieszczony druk zapytania ofertowego w ogłoszeniu.