Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. usługi specjalistycznego przewozu osób niepełnosprawnością ruchową podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 30 kwietnia 2019 - 12:58, bgolab

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Usługi Transportowe Marek Włastowski. Oferta jest jedyną, która została złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe i spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.


Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 346.35 KB)
    Pobierz