Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. usługi specjalistycznego przewozu osób niepełnosprawnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 4 maja 2015 - 8:38, psliwowski

.


 I.   Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi specjalistycznego przewozu osób
z niepełnosprawnością ruchową na terenie m.st. Warszawy podczas wyborów prezydenckich:

- w dniu 10 maja 2015 r.

- w dniu 24 maja 2015 r. (ewentualna II tura wyborów).

II.        Wartość zamówienia oszacowano w dniu[1] 14 kwietnia 2015 r. na kwotę 13 888,89 zł
            netto co stanowi równowartość 3 287,39 euro (1 euro = 4,2249 zł) na podstawie 
            Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2013 r. w sprawie średniego 
            kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości  
            zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692).

III.    W dniu 17 kwietnia 2015 r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z 
        zapytaniem ofertowym:

      1. MKM TRANS Sp. z o. o.

      2. Usługi Transportowe Marek Włastowski

      3. ALKA – TRANS USŁUGI TRANSPORTOWE ALICJA SABAK

IV. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):

1. MKM TRANS Sp. z o.o. – cena 55,00 zł brutto (za jeden kurs rozumiany jako przejazd w dwie strony jednego użytkownika).

2. Usługi Transportowe Marek Włastowski cena 75,60 zł brutto (za jeden kurs rozumiany jako przejazd w dwie strony jednego użytkownika).

3. ALKA – TRANS USŁUGI TRANSPORTOWE ALICJA SABAK cena 70,00 zł brutto (za jeden kurs rozumiany jako przejazd w dwie strony jednego użytkownika).

V. Zamówienie zostaje udzielone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje firmie: MKM Trans Sp. z o.o.  Al. Stanów Zjednoczonych 53/510, 04-028 Warszawa.

VII. Uzasadnienie wyboru: 

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy  MKM TRANS Sp. z o.o. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

  1. 1.

    (plik: doc040515.pdf, file size: 34.08 KB)
    Pobierz