Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. warsztatów w zakresie wstępu do zasad projektowania uniwersalnego oraz problemów i potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 29 listopada 2016 - 8:54, msadurska

Wynik zapytania ofertowego dot. warsztatów w zakresie wstępu do zasad projektowania uniwersalnego oraz problemów i potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.


W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta: Fundacja Polska Bez Barier.

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena 50%, doświadczenie 40%, przygotowany plan/program warsztatów i seminarium 10%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Fundacji Polska Bez Barier. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_oferty.pdf, file size: 36.43 KB)
    Pobierz