Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania i dostarczenia druku broszury informacyjnej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 15 maja 2015 - 10:52, pszczesna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania i dostarczenia druku broszury informacyjnej w ramach projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”


W ramach postępowania wpłynęło 11 ofert:

1. Podlaskie Centrum Reklamy - Drukarnia Kamil Stokowski
2.  PRO-PRINT Usługi Poligraficzne Piotr Piwkowski
3. Zakłady Graficzne Taurus Roszkowcy Sp. z o.o.
4. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk
5. ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna
6. R2 PRINT Adam Rytter
7. DRUKARNIA SMILEDRUK Sławomir Woźniak
8. FOL-DRUK Maciej Bąbel
9. AWI-GRAF Iwona Kopytkowska
10. Agencja Wydawnicza "Argi" s.c. R.Blaszak, P.Pacholec, J.Prorok
11. NOWATOR Papier i Poligrafia Sp. z o.o.

Kierując się kryteriami oceny ofert (kryterium oceny: cena - 100%) a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: R2 PRINT Adam Rytter

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą pod względem cenowym.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: skmbt_c284e15051510410.pdf, file size: 512.18 KB)
    Pobierz