Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania plakatów i ulotek

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 4 lutego 2014 - 13:27, anarowska

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania plakatów i ulotek w ramach projektu "Wracam do pracy z certyfikatem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na polegającej na:

  1. Opracowaniu projektu graficznego na:

            - ulotkę rekrutacyjną w formacie A5,

            - plakat rekrutacyjny w formacie A2,

            - ruchomy elektroniczny plakat projektu wyświetlany na nośnikach zamieszczonych w komunikacji miejskiej oraz na ekranach infoscreen w metrze warszawskim

     2. Wydruku ulotki rekrutacyjnej

     3. Wydruku plakatu rekrutacyjnego

będących elementem kampanii promocyjno-rekrutacyjnej, skierowanej do mieszkańców Warszawy, którzy są bezrobotni lub nieaktywni zawodowo i chcą z własnej woli podnieść swoje kwalifikacje poprzez kurs języka angielskiego, zakończony egzaminem, lub poprzez kurs komputerowy ECDL, zakończony egzaminem.

Złożonych zostało 12 ofert:

11 ofert  spełniało  wymogi formalne zawarte  w zapytaniu ofertowym i zostały złożone w terminie. Jedna oferta została złożona po terminie i nie podlegała ocenie. Przedmiotowe zamówienie zostaje udzielone firmie VIS-Media sc Grzegorz Kamiński i Iwona Kamińska. Oferent zaproponował najniższą cenę za wykonanie usługi, w ofercie uwzględniono wszystkie warunki przedstawione w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania
    (plik: image.pdf, file size: 1254.15 KB)
    Pobierz