Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania systemu mikronawigacji

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 27 stycznia 2015 - 11:32, dnowinska

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania systemu mikronawigacji (składającego się z nadajników oraz aplikacji mobilnej) na smartfony dla użytkowników w tym osób z dysfunkcją wzroku oraz zainstalowanie go w przestrzeni miejskiej. System mikronawigacji powinien być zainstalowany: - na Stacji Metra Powiśle/CNK, - na trasie z ww. stacji Metra do przystanków komunikacji miejskiej „Pomnik Syreny”, - na trasie z ww. stacji Metra do Centrum Nauki Kopernik, - na wejściach do Centrum Nauki Kopernik oraz w Parku Odkrywców, - na obiektach turystycznych wskazanych w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.


Kierując się kryteriami oceny oferty (cena 50%, Doświadczenie w realizacji podobnych projektów 35% oraz Spójność przedstawionej oferty 15%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Konsorcjum spółek Ifinity Sp. z o.o. (lider) oraz Inventica Sp. z o.o. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.

    (plik: wynik.pdf, file size: 430.86 KB)
    Pobierz