Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Arteterapii i Terapii Zajęciowej”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 11 sierpnia 2017 - 14:45, mzawistowska

Na ogłoszone w dniu 20 lipca 2017 r. zapytanie ofertowe dot. usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia Arteterapii i Terapii Zajęciowej dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym zamówienie nie zostało udzielone.