Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Arteterapii i Terapii Zajęciowej”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 17 lipca 2017 - 16:44, kparnicka

W wyniku ogłoszonego w dniu 5 lipca 2017 r. zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Arteterapii i Terapii Zajęciowej” nie udzielono zamówienia.


Na ogłoszone w dniu 5 lipca 2017 zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia  Arteterapii i Terapii Zajęciowej dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie nie zostaje udzielone, gdyż oferta cenowa przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi.