Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Barman”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 6 lipca 2017 - 10:44, kparnicka

Na ogłoszone w dniu 23 czerwca 2017 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Barman" zamówienie nie zostało udzielone.


Na ogłoszone w dniu 23 czerwca 2017 r. zapytanie ofertowe dot. usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Barman" dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym zamówienie nie zostało udzielone.