Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Event Manager”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 22 stycznia 2018 - 10:21, kparnicka

Wynik zapytania ofertowego z dnia 21.12.2017 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia: „Event Manager” dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia.


 W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty: 

1.     EMTG Dorota Rogozińska, ul. Kasprowicza 95; 01-823 Warszawa,

2.     Świat Eventów Nina Żukowska, ul. Kopalniana 22B lok. 21; 01-321 Warszawa.

Kierując się kryteriami oceny ofert (60% cena, 40% doświadczenie Wykonawcy), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Świat Eventów Nina Żukowska, ul. Kopalniana 22B lok. 21; 01-321 Warszawa.

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i inne wymogi formalne.

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: informacje_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_zalacznik_nr_4b.pdf, file size: 379.58 KB)
    Pobierz