Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „GŁÓWNY KSIĘGOWY”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 11 lipca 2017 - 10:11, kparnicka

Na ogłoszone w dniu 29 czerwca 2017 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "GŁÓWNY KSIĘGOWY" zamówienie nie zostało udzielone.


Na ogłoszone w dniu 29 czerwca 2017 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "GŁÓWNY KSIĘGOWY" dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym zamówienie nie zostało udzielone.