Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „GŁÓWNY KSIĘGOWY”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 25 lipca 2017 - 16:11, kparnicka

Na ogłoszone w dniu 14 lipca 2017 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "GŁÓWNY KSIĘGOWY" zamówienie nie zostało udzielone.


Na ogłoszone w dniu 14 lipca 2017 r. zapytanie ofertowe dot. usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia GŁÓWNY KSIĘGOWY dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym zamówienie nie zostało udzielone.