Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Grafik komputerowy”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 9 listopada 2017 - 10:49, kparnicka

W wyniku ogłoszonego w dniu 16 października 2017 r. zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Grafik komputerowy" nie udzielono zamówienia.


Na ogłoszone w dniu 16 października 2017 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia  Grafik komputerowy dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęły 2 oferty.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie nie zostaje udzielone, gdyż oferty cenowe przekraczają kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi.