Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Grafik komputerowy”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 1 grudnia 2017 - 11:03, kparnicka

W wyniku ogłoszonego w dniu 09 listopada 2017 r. zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Grafik komputerowy" nie udzielono zamówienia.


Na ogłoszone w dniu 9 listopada 2017 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia  Grafik komputerowy dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

Zamawiający podjął decyzję o nieudzieleniu zamówienia.

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie nie zostaje udzielone, gdyż uczestnik projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrezygnowała z oferowanej formy wsparcia.