Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Grafik komputerowy DTP”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 17 lipca 2017 - 16:25, kparnicka

W wyniku ogłoszonego w dniu 29 czerwca 2017 r. zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Grafik komputerowy DTP" nie udzielono zamówienia.


Na ogłoszone w dniu 29 czerwca 2017 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia  Grafik komputerowy DTP dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęło 5 ofert.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie nie zostaje udzielone, gdyż oferty cenowe przekraczają kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi.