Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Konstrukcji i szycia odzieży (kurs krawiecki)”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 29 czerwca 2017 - 8:50, ejozwiak

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Konstrukcji i szycia odzieży (kurs krawiecki)”


Na ogłoszone w dniu 13 czerwca 2017 r. zapytanie ofertowe dot. usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia Konstrukcji i szycia odzieży (kurs krawiecki) dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym zamówienie nie zostało udzielone.