Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Kucharz (kod zawodu 512001)”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 1 grudnia 2017 - 11:34, kparnicka

W wyniku ogłoszonego w dniu 09 listopada 2017 r. zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Kucharz (kod zawodu: 512001)" nie udzielono zamówienia.


Na ogłoszone w dniu 9 listopada 2017 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia  Kucharz dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęły 2 oferty.

Zamawiający podjął decyzję o nie udzieleniu zamówienia.

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie nie zostaje udzielone, gdyż uczestnik projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrezygnowała z oferowanej formy wsparcia.