Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Kucharz (kod zawodu: 512001)"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 18 grudnia 2017 - 15:49, kparnicka

Wynik zapytania ofertowego z dnia 17.10.2017 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia Kucharz (kod zawodu: 512001) dla 1 uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.
Zamawiający podjął decyzję o nie udzieleniu zamówienia.
W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie nie zostaje udzielone, gdyż Oferent złożył niekompletną ofertę. Zamawiający wezwał Oferenta do uzupełnień formalnych, Oferent nie odpowiedział w wyznaczonym terminie.