Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Kurs kucharski”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 4 sierpnia 2017 - 9:15, kparnicka

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: GoWork.pl Andrzej Kosieradzki.


Wynik zapytania ofertowego na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkoleń:

·         Kurs kucharski – pomoc kuchenna (moduł 1) i kucharz (moduł 2) dla 2 uczestników/uczestniczek

·         Kurs kucharski – pomoc kuchenna (moduł 1)  dla 1 uczestniczki/uczestnika

projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

W  ramach postępowania wpłynęły 2 oferty.

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena brutto – 60%, doświadczenie wykonawcy – 40%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: GoWork.pl Andrzej Kosieradzki

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: zalacznik_nr_4b_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, file size: 64.47 KB)
    Pobierz