Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „PRAWO JAZDY KAT. B WRAZ Z PRZEWOZEM DROGOWYM TAKSÓWKĄ”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 16 stycznia 2018 - 14:53, kparnicka

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu podstępowania.


Na ogłoszone w dniu 14 grudnia 2017 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia  PRAWO JAZDY KAT. B WRAZ Z PRZEWOZEM DROGOWYM TAKSÓWKĄ dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu podstępowania.

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie nie zostaje udzielone, gdyż potencjalny wykonawca zrezygnował z podpisania umowy.