Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "PRAWO JAZDY KAT. B WRAZ Z PRZEWOZEM DROGOWYM TAKSÓWKĄ"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 9 października 2017 - 14:43, kparnicka

Zamówienie nie zostało udzielone.


Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „PRAWO JAZDY KAT. B WRAZ Z PRZEWOZEM DROGOWYM TAKSÓWKĄ”.

Na ogłoszone w dniu 18 września 2017 r. zapytanie ofertowe dot. usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia "PRAWO JAZDY KAT. B WRAZ Z PRZEWOZEM DROGOWYM TAKSÓWKĄ" dla 2 uczestników/uczestniczek projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym zamówienie nie zostało udzielone.