Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „TRENER PERSONALNY”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 2 sierpnia 2017 - 11:20, kparnicka

Na ogłoszone w dniu 20 lipca 2017 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Trener personalny" zamówienie nie zostało udzielone.


Na ogłoszone w dniu 20 lipca 2017 r. zapytanie ofertowe dot. usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Trener personalny" dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym zamówienie nie zostało udzielone.