Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego "Arteterapii i Terapii Zajęciowej"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 18 września 2017 - 15:55, kparnicka

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Fabryka Kreatywności, ul. M.Konopnickiej 9/1, 41-500 Chorzów.


Wynik zapytania ofertowego na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Arteterapii i Terapii Zajęciowej” dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

W  ramach postępowania wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena brutto – 60%, doświadczenie wykonawcy – 40%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Fabryka Kreatywności, ul. M.Konopnickiej 9/1, 41-500 Chorzów. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: 4b.informacja_o_wyborze_zal._4b_z_kryteriami_innymi_niz_cena.pdf, file size: 65.12 KB)
    Pobierz