Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego "Grafik komputerowy DTP"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 21 sierpnia 2017 - 16:14, kparnicka

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Expose Sp. z o.o., ul. Jasna 10/200, 00-013 Warszawa.


Wynik zapytania ofertowego na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Grafik komputerowy DTP” dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

W  ramach postępowania wpłynęły 3 oferty.

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena brutto – 60%, doświadczenie wykonawcy – 40%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Expose Sp. z o.o., ul. Jasna 10/200, 00-013 Warszawa.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: 4b.informacja_o_wyborze_zal._4b_z_kryteriami_innymi.pdf, file size: 65.33 KB)
    Pobierz