Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na świadczeniu opieki dla dzieci uczestników projektu.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 29 czerwca 2017 - 8:44, ejozwiak

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na świadczeniu opieki dla dzieci uczestników projektu.


Na ogłoszone w dniu 22 maja 2017 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na świadczeniu opieki dla dzieci uczestników projektu na czas uczestnictwa w stażu w ramach projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym zamówienie nie zostało udzielone.