Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi specjalistycznego przewozu osób z niepelnosprawnością podczas miejskiej zabawy sylwestrowej

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 22 grudnia 2016 - 8:46, psliwowski

.


Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Usługi Transportowe Marek Włastowski. Oferta jest jedyną, która została złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe i spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: skonica284e16122209230.pdf, file size: 345.64 KB)
    Pobierz