Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonywania usługi ewaluacji LSW

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 26 czerwca 2017 - 13:37, pszczesna

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonywania usługi ewaluacji LSW


Wynik zapytania ofertowego dot. wykonywania usługi ewaluacji Lokalnych Systemów Wsparcia, w ramach projektu pn."Rewitalizacja - wspólna sprawa".

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia ewaluacji procesu realizacji przez konsorcjum organizacji projektu BAZA oraz przez konsorcjum organizacji projektu TU PRAGA, w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia. 
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05.06.2017 r. złożone zostały następujące oferty na realizację zamówienia:
1) „EU-CONSULT” sp. z o.o
2) Konsorcjum firm: Jerzy Radziwiłł „JMR” oraz EVALU Sp. z o.o. 
3) Konsorcjum: MMD Milanowa sc dr hab.Magdalena Dudkiewicz, Marek Dudkiewicz, Badania społeczne i ewaluacje oraz Fundacja Obserwatorium
4) Ośrodek Ewaluacji Sp. z o. o.
5) Piotr Fuchs

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje: Konsorcjum firm: Jerzy Radziwiłł „JMR”oraz EVALU Sp. z o.o,  reprezentowane przez firmę Jerzy Radziwiłł „JMR”. Oferta Konsorcjum firm: Jerzy Radziwiłł „JMR”oraz EVALU Sp. z o.o, została uznana za najkorzystniejszą i spełniającą w największym stopniu kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: informacja_o_wyborze_zal_4b_23_06_2017.pdf, file size: 596.2 KB)
    Pobierz